Nederlands  |  English  |  Deutsch

Uw klant staat altijd centraal. Niet alleen in uw producten en diensten, ook in uw bedrijfsprocessen en organisatiecultuur.

Is Canigou Consult de juiste partner voor u?

Verbeter uw bedrijfsresultaat!

Canigou Consult ondersteunt en adviseert uw bedrijf in het continu verbeteren van uw bedrijfsvoering in kwaliteit en efficiency. Dit volgens de filosofie van Lean Six Sigma.

Om deze verbetering in gang te zetten worden uw bedrijfsprocessen bekeken. In de animatie kunt u zien dat alles draait om de uiteindelijke klant. Kunnen uw processen daarom wel continu blijven voldoen aan de veranderende klantwens?

Ook worden uw medewerkers ingezet om het gewenste resultaat te bereiken. Waarom is dit zo belangrijk? Betrokkenheid en heldere communicatie zijn een belangrijk fundament in de samenwerking.

Voor wie?

Als u voor Canigou Consult kiest worden uw medewerkers gemotiveerd om zelfstandig de problemen aan te pakken met een vaste structuur.

De technische en bedrijfskundige kennis van Canigou Consult is toepasbaar in de dienstverlening en diverse industriële ondernemingen van beton tot voedingsmiddelen, van technische tot farmaceutische applicaties.

De man achter Canigou Consult is Martin Jansens. Als gecertificeerd Six Sigma Master Black Belt heeft hij internationale ervaring in programma- en projectmanagement in verschillende operationele en transactionele bedrijfsprocessen.

Lean Six Sigma - een filosofie voor de lange termijn

De verbetering van uw bedrijfsvoering realiseert  Canigou Consult door middel van de Lean Six Sigma filosofie.

De focus van deze filosofie ligt op wat de klant écht belangrijk vindt. Door te elimineren wat de klant niet nodig heeft (correcties, transport, beweging, wachten, overbewerking, overproductie, voorraad) wordt verspilling tegen gegaan. Dit leidt tot het verhogen van klanttevredenheid, het verkorten van doorlooptijden en het reduceren van kosten.

Kenmerkend is vooral de mensgerichte wijze waarop Canigou Consult deze filosofie implementeert. Hierin staan een duidelijke organisatiestructuur en een cultuur van openheid en integriteit centraal. Betrokkenheid en heldere communicatie zijn een belangrijk fundament in de samenwerking.

Volgens de filosofie staat de klant centraal en moet er flexibel worden ingespeeld op de klantwens.

Lean Six Sigma richt zich in grote lijnen op de volgende uitganspunten:
1. Voeg waarde toe aan het product of de dienst zoals de klant er naar kijkt.
2. Verminder verspillingen in processen. Verspillingen zijn activiteiten die volgens de klant geen waarde toevoegen.
3. Verminder variatie in processen. De kans op fouten wordt gereduceerd. Het juiste proces levert het juiste resultaat. 'First Time Right'.
4. Verbeter continu door de grondoorzaken van de problemen aan te pakken.
5. Ontwikkeling van medewerkers voegt waarde toe aan de organisatie.

Vaste structuur in de aanpak

Om de kans op succes te verhogen en de risico's op falen te verminderen kent het verbeterproces een vaste en herkenbare structuur.

Definitie-fase
1. Definitiefase

Definieren

2. Meetfase3. Analysefase4. Verbeterfase5. Borgingsfase

Een heldere en eenduidige probleem- en doelstelling zorgen ervoor dat iedereen zal werken naar een klantgericht resultaat. Een duidelijke analyse van het probleem is van belang om tot een goede definitie te kunnen komen.

Definieren in het kort:

 • Definieer helder de probleemstelling
 • Geef de grootte van het probleem aan
 • Geef de doelstelling aan in resultaat en het tijdstip van realisatie
Definitie-fase
1. Definitiefase2. Meetfase

Meten

3. Analysefase4. Verbeterfase5. Borgingsfase

De tweede stap is het meetbaar maken van het probleem. Het is belangrijk eerst na te gaan wat er moet worden gemeten en hoe. In de primaire bedrijfsprocessen zijn de prestaties van activiteiten vaak relatief eenvoudig meetbaar te maken en worden de prestatie van processtappen meestal al gevolgd. Maar hoe meet je klanttevredenheid? En wat voor waarde kun je geven aan klanttevredenheid? Deze vragen kan Canigou Consult voor u beantwoorden.

Meten in het kort:

 • Meten=Weten & Weet wat je meet!
 • Maak het probleem meetbaar
 • Meet de huidige prestatie van het gedefinieerde probleem
Definitie-fase
1. Definitiefase2. Meetfase3. Analysefase

Analyseren

4. Verbeterfase5. Borgingsfase

In deze stap worden de gemeten gegevens geanalyseerd. Hierdoor worden de mogelijke oorzaken van het probleem inzichtelijk gemaakt. Het is belangrijk om relevante data te verzamelen en de relatie met het probleem te onderzoeken. Hierin moet niet uit het oog verloren worden of data relevant is aan de grondoorzaak of aan een symptoom van deze oorzaak.

Analyseren in het kort:

 • Zoek naar de mogelijke grondoorzaken van het probleem
 • Toets de relatie van deze grondoorzaken met het probleem
 • Selecteer de meest waarschijnlijke oorzaken
Definitie-fase
1. Definitiefase2. Meetfase3. Analysefase4. Verbeterfase

Verbeteren

5. Borgingsfase

Deze stap draait het allemaal om. Het verbeteren van het proces. De vorige stap heeft laten zien wat de meest waarschijnlijke grondoorzaak van het probleem is en wat er precies aangepast moet worden. Hierin is de mening van experts en de ervaringen van gebruikers van essentieel belang. De kans op een succesvol resultaat is daardoor groot.

Welke mogelijkheden zijn er om een oorzaak aan te pakken? Canigou Consult kan u daarbij helpen!

Verbeteren in het kort:

 • Zoek naar mogelijke oplossingen om de grondoorzaken aan te pakken
 • Neem weloverwogen met consensus een besluit over het beste alternatief
 • Test en evalueer de oplossing
Definitie-fase
1. Definitiefase2. Meetfase3. Analysefase4. Verbeterfase5. Borgingsfase

Borging

Het is heel belangrijk om na de verbetering het proces continu te blijven volgen om te zien of de prestatie onder controle is en blijft.

Borging in het kort:

 • Stel een kwaliteitbeheerssysteem op, die ervoor zorgt dat het verbeterde resultaat blijft
 • Meet de nieuwe prestatie
 • Overdracht van het verbeterteam naar de verantwoordelijke van het proces

Klanten en hun mening

Canigou Consult als klantgerichte partner

Klantgericht werken als partners is fundamenteel om een verbeterorganisatie op te zetten. Vertrouwen in elkaar als partners geeft elkaar de mogelijkheid om zonder drempels met elkaar op zoek te gaan naar passende oplossingen voor een bedrijf en haar klanten. Canigou Consult is deze klantgerichte partner die toegevoegde waarde heeft gegeven aan onze internationale organisatie op weg naar ‘World Class’.
Group Vice President, Consolis

VBI

Herken fouten en herstel deze

Een van onze belangrijkste processen bleek verrassend veel variatie te hebben. Nog veel verrassender was dat de meetfout een belangrijke invloedsfactor was, terwijl iedereen al jaren volgens dezelfde meetmethode heeft gemeten. Tijdens een experiment (statistische proeven opzet) bleek dat een van de belangrijkste stuurvariabele op een vaste waarde te zijn ingesteld. Wij deden dat al ruim 20 jaar op deze manier. Doorbreek samen de mythes door juist te meten en op zoek te gaan naar grondoorzaak en oplossingen! De juiste benadering van mensen en de juiste aanpak en technieken leiden tot een verrassend resultaat!
Algemeen Bedrijfsleider, BIW Weurt

Studio Mischa Piepers

Laat Canigou Consult uw bedrijfsprocessen verbeteren!

Heeft u interesse in een samenwerking? Contact opnemen kan op verschillende manieren. Bellen kan naar 0031 6 815 49 357 en u kunt e-mailen naar info@canigouconsult.com. Canigou Consult streeft ernaar uw e-mails zo snel mogelijk te beantwoorden.

Of stuur een e-mail via de onderstaande brief

E-mailadres:

Onderwerp:

Bericht: